Wednesday, September 13, 2017

Rahsia Cap Jari

Inilah rahsia, bukan lah nujum bagaimana setiap jari mempunyai kaitan sangat erat dengan otak manusia, lorekan jari sendiri diciptakan ketika bayi berusia 3 minggu dalam kandungan ibunya seiring dengan otaknya diciptakan

Selamat Datang